Bitexco Financial Tower – 68 tầng

Bitexco Financial Tower – 68 tầng

Loại dự án : Cao ốc văn phòng

Địa điểm :  45  Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Hoàn thành : 2010

Hạng mục:  Vách kính mặt dựng  Unitized  

 

Contact us